www.Lutron-electronic.ir

                                                              نحوه عملکرد پی اچ متر مدل PH-230SD لوترون

-------------

پی اچ متر مدل PH-230SD لوترون دارای کارت حافظه می باشد. این مدل از اسیدسنج لوترون اغلب در آزمایشگاه های شیمی و در سایر صنایع که اندازه گیری میزان اسید آن مورد نیاز باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

استفاده از این دستگاه راهی برای تعیین اسیدی یا قلیایی (بازی) بودن ماده ی مورد نظر است.

این دستگاه آزمایشگاهی یک کمیت لگاریتمی را به ما نمایش می دهد.

PH متر تفاوت در پتانسیل الکتریکی بین یک PH الکتریکی و الکترود مرجع را نیز اندازه گیری می کند.

به همین دلیل به PH متر گاهی پتانسیومتریک نیز می گویند.

تفاوت الکتریکی بودن هم به اسیدی یا قلیایی بودن مایعات بستگی دارد.

محصولات لوترون دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشند.

------------


مشخصات پی اچ متر مدل PH-230SD لوترون


----

روش اندازه گیری PH متر مدل PH-230SD لوترون


بعد از کالیبره کردن حال می توانید اندازه گیری نمایید

ابتدا پراب را به دستگاه وصل کرده و دستگاه را روشن نموده

الکترود پراب را داخل محلول قرار داده و اندازه گیری نمایید.

--------------

کالیبره کردن پی اچ متر مدل PH-230SD لوترون


برای کالیبره کردن احتیاج به دو محلول بافر PH7 ,PH4 می باشد.

ابتدا الکترود PH را به دستگاه وصل کرده و سر الکترود را داخل محلول بافر PH7 قرار داده و توسط کلید Func روی PH گذاشته و سپس کلید REC , Hold را نگه می داریم تا دستگاه Cal را نشان دهد .

توسط کلید فلش و عدد مورد نظر را روی 7 تنظیم نمایید ، سپس پراب را با آب شسته و سر الکترود را داخل محلول بافر PH4 قرار دهید.

توسط کلید Func روی PH گذاشته و سپس کلید REC , Hold را نگه می داریم تا دستگاه Cal را نشان دهد .

توسط کلید فلش وعدد مورد نظر را روی 4 تنظیم نمایید ، سپس برای اتمام کالیبره کلید Enter را بزنید.

همچنین می توان دستگاه را توسط دستگاه کالیبره ولتاژ و به وسیله گزینه mV کالیبره کرد.

--------------

اندازه گیری PH


پراب را به دستگاه وصل کرده و کلید Func و PH/mV را روی PH قرار دهید و سر پراب را داخل محلول کرده و تکان دهید.

همچنین توسط پراب دمایی TP07 می توانید دما را تا 100 درجه سانتیگراد اندازه گیری نمایید.

------------

Data Hold:

در طول اندازه گیری با فشار دادن دکمه Hold می توانید اعداد نشان داده شده را ثابت نگه دارید.

Data Record:

دکمه REC برای نمایش بیشترین و کمترین میزان اندازه گیری می باشد.

با هر بار فشار دادن این دکمه می توانید میزان بیشترین عدد اندازه گیری و کمترین عدد اندازه گیری شده را مشاهده نمود.

------------

Data Logger

مموری کارت را به دستگاه وصل کرده و سپس آن را فورمت نمایید.

کلید REC را یکبار زده تا LCD کلمه REC را نمایش دهد سپس کلید Logger را بزنید.

حال دستگاه کلمه Logger را بزنید و برای اتمام کلید REC را 2 ثانیه نگه دارید.

--------------------

خروجی RS232

می توانید به وسیله کابل و نرم افزار از طریق خروجی Rs232 به کامپیوتر وصل نموده و اطلاعات را روی کامپیوتر ذخیره و مشاهده نمایید.

--------------

منوی دستگاه:

کلید SET را 2 ثانیه نگه دارید.

SD-F: فورمت کردن مموری کارت

DATE: تنظیمات ساعت و تاریخ

SP-T: تنظیمات مربوط به زمان ثبت اطلاعات بر حسب ثانیه

POFF: تنظیمات خاموش شدن اتوماتیک دستگاه

DEC: تنظیمات . و , مربوط به واحد های اروپایی و آمریکایی

t-CF: تنظیمات واحد دما °C , F°

t-SET: تنظیمات دمایی دستی

ESC:خروج از منو

لوترون PH-230SD پی اچ متر مدل / PH METER Model PH-230SD Lutron