www.Lutron-electronic.ir

                                                              

نحوه عملکرد پی اچ متر مدل PH-208 لوترون

-------------

پی اچ متر مدل PH-208 لوترون اغلب در آزمایشگاه های شیمی و در سایر صنایع که اندازه گیری میزان اسید آن مورد نیاز باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

استفاده از این دستگاه راهی برای تعیین اسیدی یا قلیایی (بازی) بودن ماده ی مورد نظر است.

این دستگاه آزمایشگاهی یک کمیت لگاریتمی را به ما نمایش می دهد.

PH متر تفاوت در پتانسیل الکتریکی بین یک PH الکتریکی و الکترود مرجع را نیز اندازه گیری می کند.

به همین دلیل به PH متر گاهی پتانسیومتریک نیز می گویند.

تفاوت الکتریکی بودن هم به اسیدی یا قلیایی بودن مایعات بستگی دارد.

محصولات لوترون دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشند.

------------
مشخصات پی اچ متر مدل PH-208 لوترون

--------------

----

روش اندازه گیری PH متر مدل PH-208 لوترون

---------------

بعد از کالیبره کردن حال می توانید اندازه گیری نمایید

ابتدا پراب را به دستگاه وصل کرده و دستگاه را روشن نموده

الکترود پراب را داخل محلول قرار داده و اندازه گیری نمایید.

--------------

کالیبره کردن پی اچ متر مدل PH-208 لوترون

---------------

برای کالیبره کردن احتیاج به دو محلول بافر PH7 ,PH4 می باشد.

ابتدا الکترود PH را به دستگاه وصل کرده و سر الکترود را داخل محلول بافر PH7 قرار داده و توسط کلید PH/mV را روی PH گذاشته و سپس کلید Cal را میزنیم تا دستگاه عدد 7 را نشان دهد، پراب را با آب شسته و سر الکترود را داخل محلول بافر PH4 قرار داده و کلید Cal را می زنیم تا دستگاه عدد 4 را نشان دهد.

سپس الکترود را با آب شسته و مراحل را تکرار نمایید تا دستگاه کالیبره شود

کالیبره کردن دستی:

در این روش کالیبره تمام مراحل طبق روش قبل می باشد فقط به جای زدن کلید Cal توسط پیچ کالیبره این کار صورت می گیرد.

-----

--------------

اندازه گیری PH

پراب را به دستگاه وصل کرده و PH/mV را روی PH قرار دهید و سر پراب را داخل محلول کرده و تکان دهید.

------------

Data Hold:

در طول اندازه گیری با فشار دادن دکمه Hold می توانید اعداد نشان داده شده را ثابت نگه دارید.

Data Record:

دکمه REC برای نمایش بیشترین و کمترین میزان اندازه گیری می باشد.

با هر بار فشار دادن این دکمه می توانید میزان بیشترین عدد اندازه گیری و کمترین عدد اندازه گیری شده را مشاهده نمود.

-------------------

خروجی RS232

می توانید به وسیله کابل و نرم افزار از طریق خروجی Rs232 به کامپیوتر وصل نموده و اطلاعات را روی کامپیوتر ذخیره و مشاهده نمایید.

--------------

لوترون PH-208 پی اچ متر مدل / PH METER Model PH-208 Lutron